Strona Główna Biuletynu


Oferta współpracy
Specyfikacja produktu
Najczęściej zadawane pytania
Tanio czy dobrze ?
Zlecenie uruchomienia serwisu
Cennik
Kontakt     Czy tani BIP może być dobry ???

Jak wybrać najlepszą ofertę ?

Wybór najlepszej oferty na rynku wcale nie jest łatwy. Każda z firm zachwala swoją wersję oprogramowania.. jakimi więc kryteriami należałoby oceniać wybór oferenta? Postaramy się Państwu ułatwić nieco ten wybór.

Tanio czy dobrze ?


W każdej ofercie przeanalizujmy zatem kolejno:
  • jakość produktu
  • firmę oferującą produkt
  • możliwości dodatkowe
  • warunki finansowe
1. Jakość produktu - zasadniczym problemem jest ocena jakości wykonanego oprogramowania, często niemożliwa do dokonania przed zakupem produktu. Udostępnione przez nas demo to pierwsza wersja oprogramowania opracowana ponad 6 miesiecy temu - obecnie stosowane rozwiązania są dalece bardziej zaawansowane. Zmiany na lepsze były naturalną ewolucją, gdyż podczas prac z oprogramowaniem do BIP natrafialiśmy na problemy natury merytorycznej i formalnej.
     Często korzystaliśmy z pomocy konsultantów - byłych i obecnych urzędników administracji państwowej, których wiedza w zakresie struktury i organizacji pracy urzędów i jednostek organizacyjnych znacznie przyczyniła się do poprawności merytorycznej oprogramowania.
     Zgodność oprogramowania Biuletynu z wymogami Ustawodawcy też nie jest bez znaczenia. Nasze doświadczenia w tworzeniu profesjonalnego oprogramowania internetowego to kilkadziesiąt wysoce specjalizowanych projektów, z czego znacząca większość to serwisy administrowane przez ich właścicieli - stworzone przez nas mechanizmy zarządzania serwisem są wyjątkowo proste i szybkie w działaniu.

2. Firma oferująca produkt - naszym zdaniem powinna być wiarygodna i dawać wszystkie przesłanki solidnego partnera. Nasza ponad 10-letnia obecność na rynku oraz fakt, iż wszelkie referencje i dokumenty wymagane przy zamówieniach publicznych jesteśmy w stanie doręczyć natychmiast na żądanie Wnioskującego są wystarczającą gwarancją rzetelności i odpowiedzialności za zawierane umowy.

3. Możliwości dodatkowe - Oprócz prowadzenia serwisów Biuletynu praktycznie natychmiast jesteśmy w stanie uruchomić wiele usług dodatkowych, jak np.
  • obsługa Biuletynu przez naszych operatorów umocowanych przez Zleceniodawcę
  • świadczenie usług hostingowych na inne serwisy
  • wykonanie nowych serwisów - towarzyszących lub samodzielnych
  • i wiele, wiele innych...
4. Warunki finansowe - jako jedni z niewielu nie stosujemy opłaty aktywacyjnej. Naszym zdaniem nie jest ona potrzebna przy długofalowej współpracy, na jaką się nastawiamy przy podpisywaniu umów. Opłata aktywacyjna może okazać się straconymi środkami publicznymi w chwili, kiedy z różnych powodów może dojść do rozwiązania umowy między stronami. Jednym z takich powodów może być "niedojrzałość" taniego oprogramowania Biuletynu - a co za tym idzie coraz większe problemy z korzystaniem z Biuletynu w przyszłości.
     Stosowane przez nas ceny są równie elastyczne jak oprogramowanie - dla nas naturalny jest fakt, ze inną cenę będzie miał Biuletyn tylko dla np. gminy, zaś dużo korzystniejsze warunki proponujemy przy podpisywaniu umów wielopodmiotowych (np. gmina i jej jednostki organizacyjne). Oszczędności przy tego typu umowach mogą sięgać do 75% od cen podstawowych.
Naszym zdaniem dobry BIP nie może być za tani.
My zaś znamy sposób, żeby dobry BIP nie był za drogi !!!