Strona Główna Biuletynu


Oferta współpracy
Specyfikacja produktu
Najczęściej zadawane pytania
Tanio czy dobrze ?
Zlecenie uruchomienia serwisu
Cennik
Kontakt


 


Sprawne wywiązanie się podmiotów...

   ... z nałożonego ustawowo obowiązku w większości przypadków wiąże się z wydzieleniem obsługi BIP na zewnątrz i realizację wszystkich zadań przez podmioty zapewniające profesjonalną obsługę zarówno pod względem prawnym jak i informatycznym.

   Proponowane przez nas rozwiązanie opiera się na zastosowaniu oprogramowania będącego bardzo zaawansowanym produktem informatycznym, który umożliwia zdalne umieszczanie publikacji na serwerze w sposób przyjazny dla użytkownika posiadającego podstawowe umiejętności obsługi komputera.

   Możliwe jest też przekazywanie przez podmiot zobowiązany do prowadzenia serwisu BIP informacji przeznaczonych do publikacji w inny uzgodniony sposób nie będący w sprzeczności z wymogami Ustawodawcy.


Dlaczego z nami ?

  profesjonalne
  oprogramowanie

  dedykowany serwer

  doświadczenie i rzetelność

  odpowiedzialność
   Nasze oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi ustawodawcy dotyczące systemu publikowania informacji w Biuletynie. Oparte jest na standardzie bazy danych SQL. Posiada szereg zaawansowanych narzędzi informatycznych, takich jak: funkcje wyszukujące informacje w serwisie oraz mechanizmy budowania archiwum zmian wprowadzonych na poszczególnych stronach, funkcje operatorów i administratora systemu wraz z systemem zabezpieczeń, prawa i procedur dostępu i wiele innych.


Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest niezwykle korzystne ze względu na:

  1. Niewielkie koszty stałe utrzymania serwisu, znacznie mniejsze niż realizacja samodzielna pociągająca za sobą koszty zakupu urządzeń i oprogramowania systemowego, szybkiego łącza stałego, stworzenia specjalistycznego oprogramowania aplikacji, testowania, wdrożenia, utrzymywania etatu informatyka, zabezpieczenia danych, usuwania skutków awarii, konserwacji systemu, tworzenia kopii zapasowych, zabezpieczeń przed wirusami komputerowymi, dostępem osób nieuprawnionych itp.
  2. Stałą opiekę (24h/dobę) nad systemem i jego sprawnym funkcjonowaniem.
  3. Zapewnienie natychmiastowego uruchomienia serwera zastępczego w przypadku awarii serwera głównego.
  4. Wyjątkową prostotę zdalnej obsługi: wprowadzania i aktualizacji danych przez osoby uprawnione do publikowania informacji dotyczących podmiotu.
  5. Możliwość prowadzenia oddzielnych działów serwisu przez kilka osób odpowiedzialnych za publikacje zawierające informacje dotyczące różnych tematycznie zdarzeń przedmiotowych w sposób gwarantujący integralność danych całego serwisu.
  6. Uniknięcie problemów wynikających z niedostosowania środków technicznych (m.in. oprogramowania) do rosnących potrzeb i wymagań w kolejnych etapach wdrażania BIP.
  7. Wyeliminowanie kosztów wdrożenia i szkolenia (bezpłatny pierwszy miesiąc użytkowania).
  8. Fachową pomoc i natychmiastowe rozwiązywanie problemów osób wprowadzających dane oraz dokonujących aktualizacji informacji na serwerze.
  9. Możliwość wyboru zakresu świadczonych usług w pakiecie.